Gamit ng Panghalip Pananong sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

_____ ang mga sumali sa patimpalak sa paaralan?

  • Ano
  • Ano-ano
  • Sino-sino
  • Kani-kanino

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics