Gamit ng Panghalip Panaklaw sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang tamang paghalip panaklaw upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

_____ ay naghanda para sa paparating na bagyo.

  • Lahat
  • Pawang
  • Anuman
  • Pulos

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics