Gamit ng Panghalip Panaklaw sa Pagtalakay

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang tawag sa mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan, dami, o kalahatan?

  • panghalip palagyo
  • panghalip palayon
  • panghalip panaklaw
  • panghalip pananong

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics