Gamit ng Panghalip Pamatlig sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang panghalip pamatlig?

  • Panghalip na ipinanghahalili sa ngalan ng tao
  • Panghalip na ginagamit upang tukuyin ang kinaroronan ng pangngalan
  • Panghalip na ipinanghahalili sa ngalan ng bagay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics