Gamit ng Panghalip Palagyo sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ako ay tumulong sa pagdidilig ng halaman kahapon.

  • ako
  • sa
  • ay
  • kahapon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics