Gamit ng Panghalip Paari sa Usapan at Sariling Karanasan

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ito ay uri ng panghalip na nasa anyong isahan at tumutukoy sa pagmamay-ari ng kausap.

  • kanila
  • iyo
  • sila
  • Natin

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics