Gamit ng Iba’t Ibang Uri ng Pangungusap sa Pagsasalaysay ng Napakinggang Balita

Filipino - Grade 5 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ipinahahayag sa pangungusap.

Walang nakababatid sa dagok na naranasan ng mga taga-Tacloban at Leyte sa pagragasa ng bagyong Yolanda.

  • Pasalaysay
  • Patanong
  • Pautos
  • Padamdam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics