Gamit ang mga Bagong Salita sa Paggawa ng Sariling Komposisyon

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Pinanigan ng Korte ang mga katutubong Manobo na manatili sila sa lupain na kanilang tinitirahan mahigit isang dekada na.

Kung papalitan mo ng bagong salita ang may salungguhit sa loob ng pangungusap, alin sa mga salitang pagpipilian ang maaari mong ihalili sa salitang pinanigan?

  • kinampihan
  • sinuportahan
  • kinatigan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics