Bagong Salitang Natutunan - Gamit sa Usapan

Filipino - Grade 5 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang mga salitang magkasingkahulugan sa loob ng pangungusap.

Si Joanna ay binigyan ng asalto ng kanyang mga kapamilya bago ito umalis papuntang Canada. Ang sorpresa ay ikinagulat at ikinatuwa ni Joanna.

  • asalto at sorpresa
  • ikinagulat at ikinatuwa
  • binigyan at umalis

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 5

Topics