Wastong Gamit ng Simuno at Panaguri

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap na ito.

Ang panahon ay napakainit.

  • panahon
  • napakainit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics