Wastong Gamit ng Pangatnig (Panubali)

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang pangungusap na nagtataglay ng pangatnig na panubali.

  • Maraming kalye ang binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan.
  • Maaari siyang bumagsak kung patuloy siyang magpapakita ng kawalan ng interes sa pag-aaral.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics