Wastong Gamit ng Pangatnig (Panlinaw)

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang angkop na pangatnig na panlinaw upang mabuo ang pangungusap.

Walang masakyang dyip __________ napilitang mag-taxi ang mag-asawa.

  • kaya
  • ngunit
  • dahil sa
  • kung

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics