Wastong Gamit ng Pangatnig (Pananhi)

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang wastong pangatnig na bubuo sa diwa ng pangungusap.

Sumasakit ang tiyan ng bata __________ sobrang pagkabusog.

  • dahil sa
  • kaya
  • upang
  • kahit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics