Wastong Gamit ng Pangatnig (Panalungat)

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Piliin ang pangatnig na panalungat sa mga salita sa loob ng pangungusap.

Magagaling ang ating mga tagapanayam pero para sa akin walang makatutumbas sa husay ng naunang tagapanayam.

  • magaling
  • ating
  • pero
  • walang

This is just one of our 120,510 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics