Wastong Gamit ng Pang-angkop

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Punan ang patlang ng wastong pang-angkop.

Pataas nang pataas ang kompetisyon lalo na sa larangan ng edukasyon kung kaya’t nagsisikap _____ mag-aral ang kabataan para sa kanilang magandang kinabukasan.

  • na
  • -ng

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics