Pariralang Pang-abay - Gamit sa Paglalarawan ng Kilos

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pariralang pang-abay upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

Nagsalita siya sa harapan ng klase ________________.

  • nang paputol-putol
  • ng paputol-putol
  • sa paputol-putol
  • at paputol-putol

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics