Pang-abay - Gamit sa Paglalarawan ng Kilos

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang angkop na pamaraang pang-abay upang mailarawan kung paano isinagawa ang kilos?

________________ nailunsad ang kanilang bagong produkto sa telebisyon.

  • Mabunying
  • Masipag
  • Malakas
  • Malinis

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics