Pang-abay at Pang-uri - Gamit sa Paglalarawan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Alin sa sumusunod na pagpipilian ang binibigyang turing o inilalarawan ng pang-uri?

  • Pangngalan
  • Panghalip
  • Pandiwa
  • Pang-uri

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics