Pandiwang Panahunan - Pagsasalaysay ng Sariling Karanasan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang tamang aspekto ng pandiwang nakasalungguhit.

Pinaalalahanan ang lahat na magbayad ng wastong buwis sa tamang oras.

  • Perpektibo
  • Imperpektibo
  • Kontemplatibo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics