Kahulugan ng Salita - Pormal na Depinisyon (3)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang pormal na depinisyon ng salitang nakapahilis sa pangungusap.

Inaalam ng dalubwika ang etimolohiya ng salita.

  • Ito ay pinagmulan, pinag-ugatan, o pinanggalingan ng isang salita.
  • Ito ay salita lamang at walang kahulugan.
  • Ito ay pinag-aaralan ng mga dalubwika
  • Ito ay salitang mahirap ipaliwanag.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics