Kahulugan ng Salita- Pormal na Depinisyon (2)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ito ang tawag sa mga salitang tumutukoy sa mga bagay na nararamdaman.

  • Tahas o Abstrak
  • Basal o Kongkrit
  • Tahas o Basal
  • Tahas o Kongkrit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics