Kahulugan ng Salita - Pag-uugnay sa Karanasan

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Piliin ang angkop na kahulugan ng salitang may diin na ginamit sa bawat pangungusap.

Pagkalipas ng halos 75 minuto ay unti-unti nang naghanda ang eroplano para sa paglapag.

  • pagbagsak ng eroplano
  • pagbaba ng eroplano
  • paglipad ng eroplano
  • pagliko ng eroplano

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics