Kahulugan ng Salita - Mga Salitang Hiram

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang salitang hiram na inilalarawan sa pangungusap

Ito ay nangangahulugang pag-aaral ng isip, diwa at asal ng tao at maging ng hayop.

  • sikolohiya
  • kumbulsiyon
  • politika
  • pundido

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics