Kahulugan ng Salita - Matalinghagang Salita (2)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang matalinghagang salitang bubuo sa diwa ng pangungusap.

_______________ ang pila sa sakayan ng bus.

  • Nagmumurang kamatis
  • Hingal-kabayo
  • Utak-talangka
  • Usad-pagong

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics