Kahulugan ng Salita - Kasingkahulugan (2)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Buuin ang pangungusap gamit ang angkop na salita:

Sumungaw ako mula sa _____________ ng balon.

  • ilalim
  • loob
  • bunganga
  • gitna

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics