Kahulugan ng Salita - Iisa ang Baybay, Magkaiba ang Diin

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang angkop na salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

Namigay ng ____________ ang mayor sa mahihirap.

A. hamon

B. hamon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics