Kahulugan ng Salita - Gamit ang Paglalarawan (2)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Ano ang tawag sa isang paraan ng pagbibigay-kahulugan sa pamamagitan ng mga katangian?

  • Paglalarawan batay sa mga kaganapan o pangyayari
  • Paglalarawan batay sa kaanyuan o pisikal na katangian
  • Pormal na depinisyon
  • Pagbibigay ng Konotasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics