Kahulugan ng Salita - Gamit ang Halimbawa (1)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Makatutulong sa pagpapakahulugan ng salita ang pagbibigay ng mga halimbawa. Alin sa mga sumusunod na halimbawang pangungusap ang nagpapakita ng pagbibigay-kahulugan sa salita gamit ang mga halimbawa?

  • Ang panitikan ay tulad ng tula, maikling kuwento, sanaysay, dula, at nobela.
  • Ang panitikan ay salamin ng buhay.
  • Ang panitikan ay may dalawang uri: tuluyan at di-tuluyan.
  • Ang panitikan ay mga pasalita at pasulat na akdang nasusulat sa paraang aestetiko na nagpapamalas ng pandaigdigang kaisipan at kawalang-maliw.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics