Kahulugan ng Salita - Ayon sa Pinaggagamitan (2)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Alin sa mga sumusunod ang HINDI pagpapakahulugan sa salitang stock?

  • mangangalakal—mga paninda sa bodega;
  • botanist—halamang pinagkukunan ng pananim;
  • kusinero—pinaglagaang sabaw ng karne.
  • guro---maraming yeso

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics