Kahulugan ng Salita - Ayon sa Pinaggagamitan (1)

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Paano ginamit ang salitang kalye sa pangungusap?

Huwag mong pamarisan ang mga kilos at ugaling kalye.

  • Tumutukoy ang kalye sa mga gawi, asal, o pananalitang makikita sa mga taong madalas nasa kalsada o kalye tulad ng mga istambay.
  • Ang kalye ay ginamit bilang daan katulad ng highway o kaya ay eskinita.
  • Ginamit ito bilang kasingkahulugan ng kalsada.
  • Binigyang katauhan ang kalye bilang abala at okupado lagi.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics