Kahulugan ng Salita - Ayon sa Katuturan

Filipino - Grade 4 / Pagbasa (Pag-unlad ng Talasalitaan)

Sample Question

Tukuyin ang angkop na katuturan ng salitang may salungguhit sa pangungusap.

Gawin natin kaagad-agad ang trabaho, huwag pabimbin-bimbin upang buhay natin ay umunlad.

  • kaagad-agad
  • pag-antala
  • mamaya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics