Gamit ng Uri ng Pangungusap sa Pakikipagtalastasan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang uri ng pangungusap sa bawat bilang.

Ayon sa ulat, may 12 milyong batang Pilipino ang namumuhay sa matinding kahirapan.

  • Pasalaysay
  • Patanog
  • Pautos/ Pakiusap
  • Padamdam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics