Gamit ng Uri ng Pangungusap sa Pakikipag-usap

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ipinapahayag sa pangungusap.

Aray! Naipit ang binti ko!

  • Padamdam
  • Pasalaysay
  • Patanong
  • Pautos/Pakiusap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics