Gamit ng Uri ng Pangungusap sa Pagsasabi ng Mensahe

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung payak, tambalan, hugnayan, o langkapan ang ginamit na pangungusap.

Humayo kayo’t maging masaya sa piling ng isa’t isa!

  • payak
  • tambalan
  • hugnayan
  • langkapan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics