Gamit ng Uri ng Pangungusap sa Pagpapakilala ng Produkto

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ipinagmamalaki ng Prestige Industries ang pinakabago nilang produkto.

  • Payak
  • Tambalan
  • Hugnayan
  • Langkapan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics