Gamit ng Uri ng Pangungusap sa Pag-interview

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Makukulay ang ilawan sa daan tuwing nalalapit ang araw ng Pasko.

  • payak
  • tambalan
  • hugnayan
  • langkapan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics