Gamit ng Panghalip Paukol sa Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Punan ng angkop na panghalip paukol ang pangungusap.

Ipinaayos [%\underline{\hspace{3cm}}%] kay Tatay ang nasira niyang laruan.

  • niya
  • natin
  • mo
  • nila

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics