Gamit ng Panghalip Panao sa Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Sino ang tinutukoy ng panghalip panao na ko na ginamit sa ikalimang pangungusap?

  • si Cathy
  • si Lisa
  • si Andrea
  • ang nanay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics