Gamit ng Panghalip Panaklaw sa Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Anong panghalip ang naghahayag ng kaisahan, dami, o kalahatan ng pangngalang pinapalitan nito?

  • paari
  • pananong
  • panaklaw
  • palagyo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics