Gamit ng Panghalip Pamatlig sa Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang panauhan ng panghalip pamatlig na nakasalungguhit sa pangungusap.

Ganoong klase ng kahoy ang nais ko para sa ipagagawa kong hapag-kainan.

  • unang panauhan
  • ikalawang panauhan
  • ikatlong panauhan
  • ikaapat na panauhn

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics