Gamit ng Panghalip Palagyo sa Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Punan ang patlang ng tamang sagot.

Ang panghalip palagyo ay ginagamit bilang [%\underline{\hspace{3cm}}%] ng pangungusap.

  • paksa
  • panaguri
  • kilos
  • paglalarawan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics