Gamit ng Panghalip Paari sa Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Anong uri ng panghalip ang nagpapakita ng pagmamay-ari ng isang bagay?

  • panghalip palayon
  • panghalip paari
  • panghalip panaklaw
  • panghalip pananong

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics