Gamit ng Pang-uring Payak sa Paglalarawan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang mga payak na pang-uri sa loob ng pangungusap.

Tapat ang batang nagsauli ng pitakang may lamang pera, isa itong kaugaliang Pilipino na ipinagmamalaki natin.

  • tapat
  • nagsauli
  • Pilipino
  • ipinagmamalaki

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics