Gamit ng Pang-uring Maylapi sa Paglalarawan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang pang-uring maylapi sa loob ng pangungusap.

Ang paghigop ng kape ay masarap sa umaga lalo na kung malamig ang panahon.

  • kape
  • masarap
  • paghigop
  • umaga

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics