Gamit ng Pandiwang Panahunan - Pagsasalaysay ng Napakinggang Usapan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Pumunta kami sa lalawigan ng Palawan.

  • Naganap ( Perpektibo )
  • Nagaganap ( Imperpektibo )
  • Magaganap ( Kontemplatibo )

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics