Gamit ng Kasidhian ng Pang-uri sa Paglalarawan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Ano ang lantay na kasidhian ng pang-uri?

  • Payak lamang na paglalarawan
  • Walang pinaghahambing
  • Naghahambing ng dalawang bagay
  • Walang kapantay sa kalagayan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics