Gamit ng Kailanan ng Pangngalan sa Pagsasalita

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang kailanan ng pangngalang may salungguhit.

Nagtulong-tulong ang kalalakihan upang mailigtas ang mga biktima ng paglubog ng barko.

  • isahan
  • dalawahan
  • maramihan
  • tambalan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics