Gamit ng Kailanan ng Pang-uri sa Paglalarawan

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin ang kailanan ng pang-uri sa pangungusap.

Masisigla ang mga batang kumakain nang sapat.

  • isahan
  • dalawahan
  • maramihan
  • walang kailanan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics