Gamit ng Iba't Ibang Uri ng Pangungusap

Filipino - Grade 4 / Pagsasalita (Gramatika)

Sample Question

Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang ipinapahayag sa pangungusap.

Walang pinagsisisihan si Jojo sa mga nangyari.

  • Patanong
  • Pasalaysay
  • Pautos
  • Padamdam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 4

Topics