Wastong mga Pahayag sa Pagbibigay Kahulugan sa Damdaming Nangingibabaw sa Akda

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Paano malalaman ang nangingibabaw na damdamin sa akda?

  • sa pamamagitan ng paghula sa damdamin
  • sa pamamagitan ng maingat na pagbabasa sa akda
  • sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa iba pang akda
  • sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kuwentong binasa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics